မႏၱေလးဗုဒၶတကၠသုိလ္ဆုိဒ္ေလးသည္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ဆဲ ကာလျဖစ္ေန ပါ၍ အဆင္မေျပမွဳမ်ားရွိပါက သည္းခံေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ေဝဖန္အႀကံဳခ်က္ေလးမ်ားေပးလုိပါက tharwaka@gmail.com ႏွင့္ ztk.mdy@gmail.com သုိ႕ ေပးပုိ႕အႀကံျပဳႏုိင္ၾကပါသည္။

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

|

မႏၱေလး ဗုဒၶတကၠသုိလ္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ က်င္းပျခင္းမွ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

6522628.jpg


6522601.jpg

6522602.jpg

6522603.jpg

6522604.jpg

6522605.jpg

6522606.jpg

6522608.jpg

6522609.jpg

6522610.jpg

6522612.jpg
6522613.jpg

6522615.jpg

6522616.jpg

6522619.jpg

6522621.jpg

6522623.jpg

6522625.jpg

6522625.jpg

6522629.jpg

6522632.jpg

6522628.jpg

6522741.jpg

6522742.jpg

6522745.jpg

6522799.jpg

6522747.jpg

6522749.jpg

6522750.jpg

6522752.jpg6522756.jpg

6522758.jpg

6522760.jpg

6522786.jpg


6522787.jpg
မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြ မွ
အလွဴေငြမ်ား လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေနပံု
6522790.jpg

6522792.jpg

6522794.jpg

6522796.jpg

1 Comentário:

VenPanna mbu said...

It need to do more.

 

©2009 မႏၱေလး ဗုဒၶတကၠသုိလ္ | Template Blue by TNB